Komt naar Sint-Niklaas!

42 jaar

In de jaren zestig van vorige eeuw werd Volkskunstgroep Boerke Naas uit Sint-Niklaas uitgenodigd naar Italië. Zij waren een buitenlandse gastgroep op een competitieve bijeenkomst van Sbandoratierie in Sienna. Zij behaalden er, in vreemde sportwedstrijden met vlaggen, in 1965 een medaille. Maar meer nog maakten ze kennis met vendeliers uit Bollène, Frankrijk. Deze Fransen, met onder andere een jonge Jacques, brachten daarop een bezoek aan Sint-Niklaas. Zo was 1966 het jaar van iets als het eerste vendeltreffen.

Voortbouwende op dit idee kwam onder impuls van Edgard Wauters (ere-voorzitter van Boerke Naas vzw), Nest Van Eynde (stichter-voorzitter van Boerke Naas), Hugo Pieters (dansleider van Boerke Naas) en Paul Dilles (vendelleider van Boerke Naas) het huidige Internationale Vendeltreffen tot stand. 
In 1981 werd een manifest uitgeschreven. En meer belangrijk, werden vendelgroepen uit meerdere landen uitgenodigd voor een reünie. Uiteindelijk werd gekozen om de treffens in het Pinksterweekende te organiseren. Sedertdien hebben op geregelde tijdstippen Internationale Vendeltreffens plaats.

Hier ziet u alle voorbije vendeltreffens in chronologische volgorde opgesomd.

Naast deze ‘officiële’ treffens zijn er ook enkele buiten categorie, die we vermelden omwille van de volledigheid: